Дніпропетровська область

Анонс:

Петриківський розпис представлений як невід'ємна частина нематеріальної культурної спадщини центральної частини України, а саме смт Петриківки Дніпропетровської області, яке було пов'язане територіально й духовно з історією Запорізького козацтва та до сьогодні зберегло традиції унікальної народної творчості.
Петриківський декоративний розпис є проявом народного мистецтва, що сформувалося у ХІХ-ХХ ст. як мистецтво розпису хати, якому притаманні неповторність та самобутність.В основі розпису лежить образне, поетичне осмислення світу рідної природи, краси української землі.
Класичними елементами розпису є гілки калини та польові квіти, зображення яких не використовується в жодному з існуючих видів декоративного видів декоративного розпису. Основними композиційними сюжетами розпису є "вазон", "букет", "гілочка" і " фриз". Ці композиції використовувалися як компонент архітектурного декору. Петриківські мотиви, де переважають яскраві, насичені кольори, й дотепер привертають увагу не тільки колоритом, але й надзвичайною цілісністю творчої ідеї.

Анонс:

Козацтво як окремий стан до тепер не зберігся, тому приналежність тієї чи іншої пісні до козацької визначається за такими ознаками, як текст та музична мова. В першу чергу, можна вважати «козацькими Піснями» ТІ ПІСНІ, в яких змальовуються козацькі походи (наприклад, «Ой, гук, мати, гук» з с. Капулівка Нікопольського р-ну), пісні про козацьких ватажків (наприклад. пісня про козацького полковника Данила Нечая «Ой з-за гори та ще й з-за лиману» з м. Жовті Води), козацька лірика (наприклад, «Із-за гір, з-за гір» з І .Підгородне ), козацький романс (наприклад, «Ішов козак з Дону» з с. Велика · Михайлівка Покровського р- ну). В цих піснях текст іде або від невизначеного розповідача, або від самого козака. Певною мірою «козацькими Піснями» можна вважати ПІСНІ , в яких змальовуються стосунки між козаком та дівчиною. Хоч у цих піснях текст зазвичай іде від дівчини, натомість їхня музична мова тотожна пісням першої групи (хіба о за виключенням козацького романсу) (наприклад , «Садом­, садом, пшениченька ланом» з смт. Межова Межівського р-ну) . Проте не всі пісні , в яких співається про козаків, є козацькими піснями. До козацької тематики зверталися автори пісень, що були створені в роки  боротьби за незалежність України 1917-1921 років, наприклад, пісні «Їхав козак на війноньку» або «Стоїть козак на орній кручі». Ці пісні виконуються по селах, але виконавці старшого віку зневажливо відносяться до цих пісень, називаючи їх  «триндичками» (наприклад, у с. Кочережки Павлоградеького р-ну).

Анонс:

Petrykivka decorative painting is an integral part of the Intangible Cultural Heritage of the Central part of Ukraine (Village of Petrykivka, Dnipropetrovsk Region) connected with the Zaporozhian Cossacks. The traditions of this unique painting were saved. Petrykivka decorative painting is folk art, developed as small house painting during ХІХ-ХХ. This painting is characterized by originality and uniqueness based on image, poetic understanding of the local flora and fauna, beauty of Ukrainian lands. The branch of guelder rose (kalyna) and wild flowers are classical elements of Petrykivka decorative painting. These elements aren’t used in other decorative / ornamental paintings. The main plots of painting are “flowerpot”, “bouquet”, “branch/twig” and “frieze”. These compositions were used as elements of architectural decor. Bright colors and composition integrity of Petrykivka decorative painting still attract attention.

Анонс:

Cossaсk as separate administrative and territorial unit was lost, therefore Cossack songs are identified with the help of text and music. First of all, Cossack songs are songs which present information about Cossack marches (“Oi huk, maty, huk”), songs about Cossack leaders (for example, about Danylo Nechay), Cossack lyric, Cossack love songs. In these songs, the story is told by unknown person or by Cossack. Sometimes these songs describe relationship between Cossack and a girl. In spite of fact that generally the text of the song is told by girl, music language is identical to the song of first group (love song is exception). However, we cannot say that all songs about Cossacks are Cossack songs. This theme attracted song authors during struggle for independence (1917-1921). These songs are sung but singers (representatives of older generation) don’t respect them, calling them “tryndychky”.