НДІ

Інститут Мистецтвознавства Фольклористики та Етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

http://www.etnolog.org.ua/

http://ethnography.org.ua/

 

Інститут народознанвства НАН України

http://ethnology.lviv.ua/

 

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

http://www.filosof.com.ua/index.htm

 

Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України

http://www.inst-ukr.lviv.ua/

 

Інститут культурології Національної академії мистецтв України

http://www.icr.kiev.ua/ukr/Pro_Institut/