Матеріали конференцій

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: СТАЛИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

20 квітня 2017 р.

МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

16 грудня 2016 року

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК: СИСТЕМА ВПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

10–11 листопада 2016 року

МАТЕРІАЛИ ВЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ

21 жовтня 2016 р.