Що таке нематеріальна культурна спадщина?

Дуже важливою – а, на думку окремих експертів, основною частиною культурної спадщини, крім пам'яток, творів мистецтва та колекцій цінних експонатів, є традиції, живі, нематеріальні прояви культури, які успадковані від пращурів і передаються майбутнім поколінням.

За визначенням Конвенції ЮНЕСКО, поняття  "нематеріальна  культурна  спадщина"  означає   ті звичаї,  форми  показу  та вираження,  знання та навички,  а також пов'язані з ними  інструменти,  предмети,  артефакти  й  культурні простори,  які  визнані  спільнотами,  групами й у деяких випадках окремим  особами  як  частина  їхньої  культурної   спадщини.   Ця нематеріальна культурна спадщина,  що передається від покоління до покоління,  постійно  відтворюється  спільнотами  та  групами  під впливом  їхнього  оточення,  їхньої взаємодії з природою та їхньої історії  і  формує  у  них  почуття  самобутності  й  наступності, сприяючи   таким   чином  повазі  до  культурного  різноманіття  й творчості  людини. Для цілей цієї Конвенції до уваги береться лише та нематеріальна  культурна  спадщина, яка є сумісною з існуючими міжнародними  договорами з прав людини, з вимогами взаємної поваги між  спільнотами,  групами  та  окремими  особами, а також сталого розвитку».

Нематеріальна культурна спадщина в значенні Конвенції виявляється, зокрема, у таких сферах:

a) усних традиціях та формах вираження (казки, прислів'я, пісні, промови, розповіді, мемуари, похоронні плачі), зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;

 b) виконавському мистецтві (музичні традиції, традиції вокального, інструментального мистецтва, театр та дійства, танець, обряди);

 c) звичаях, обрядах, святкуваннях (соціально-культурні практики, такі як звичаї, ритуали, щорічні обряди, ситуаційні та родинні, хрестини, весілля, похорон, ігри, дитячий фольклор, способи святкування);

d) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту (практики, пов'язані з навколишнім світом, наприклад, народна метеорологія, традиційні процедури, любовні і медичні замови, знання та навички, пов'язані з традиційним знанням);

e) традиційних ремеслах.

У найпростішому розумінні нематеріальна культурна спадщина - це всі невловимі прояви того, що наші предки передали нам, наша етнічна, національна чи релігійна ідентичність: практики, знання, ідеї, цінності, навички, уявлення, а також пов'язані з цим артефакти, об'єкти або місця. Це зміцнює почуття приналежності до місцевої або національної спільноти, іншими словами, визначає наше місце у світі. Ці знання були передані нашим дідусям, батькам у родині, в школі, під час свят і святкувань.  Від нас залежить, чи буде ця спадщина передаватися наступним поколінням.

Нематеріальна культурна спадщина є одночасно традиційною, сучасною та живою, націленою в майбутнє - вона являє собою не тільки спадкові традиції минулого, але і сьогоднішні творчо трансформовані практики, в яких ми беремо участь як представники різних соціальних та культурних груп. Явище нематеріальної культурної спадщини розвивається у відповідь на зміну навколишнього середовища як зв'язку між нашим теперішнім і минулим наших предків та майбутнім наших дітей.