Органи Конвенції

Ефективне управління в рамках міжнародних договорів вимагає створення органів, що контролюватимуть усі процеси та питання, які виникають. Для реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини було створено 3 окремі органи, відповідальні за проекти, передбачені Конвенцією.
1. Генеральна асамблея держав-учасниць
Вищим органом Конвенції є Генеральна асамблея держав-учасниць, завданням якої є визначення стратегії здійснення Конвенції. Регулярні сесії Генеральної асамблеї проводяться що 2 роки. Асамблея діє відповідно до правил процедури як компетентний орган з усіх питань, що стосуються Конвенції.
2. Міжурядовий комітет зі збереження нематеріальної культурної спадщини
Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини складається з представників 24 держав-учасниць, що обираються Генеральною асамблеєю на чотири роки. Ротація половини членів Комітету відбувається кожні 2 роки. Найважливішими завданнями Комітету є:
  • сприяння досягненню цілей Конвенції, підтримка та контроль їх виконання;
  • надання рекомендацій щодо найкращих практик та рекомендацій відносно заходів з охорони нематеріальної культурної спадщини;
  • підготовка та подання на затвердження до Генеральної асамблеї проекту плану використання коштів Фонду;
  • пошуки шляхів збільшення наявних ресурсів і вжиття необхідних заходів для цього;
  • складання та подання на затвердження до Генеральної асамблеї оперативних керівних принципів для виконання цієї Конвенції;
  • аналіз доповідей, представлених державами-учасницями, та їх резюме для Генеральної асамблеї;
  • аналіз заяв, поданих державами-учасницями, та їх розгляд відповідно до критеріїв, встановлених Комітетом та затверджених Асамблеєю. При оцінці заявок, поданих державами-учасницями, Комітету допомагає Орган з оцінки.
Створений 2014 року Орган з оцінки складається з 12 членів: 6 експертів, призначених державами, що є членами Комітету, та шістьох неурядових організацій, акредитованих ЮНЕСКО. Повна ротація Органу з оцінки відбувається кожні чотири роки, а чверть складу змінюється щороку. Відбір учасників базується на принципі географічної репрезентативності.
Орган оцінки розглядає:
1. заявки на включення до списку ЮНЕСКО елементів, що вимагають термінової охорони;
2. заявки на включення до Репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини;
3. вибір кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини;
4. рішення про надання міжнародної допомоги в обсязі понад 100 000 доларів США.
3. Секретаріат
Третім органом Конвенції є Секретаріат ЮНЕСКО. Головне завдання – підготовка документації для Комітету та Генеральної асамблеї, організація порядку денного цих органів та забезпечення виконання їхніх рішень