Сумська область

Кролевецькі ткані рушники – це мистецький виріб традиційного народного промислу українців Північно-Східного (Новгород-Сіверського) Полісся XVIІ – XXI століть. Ткацтво в Кролевці було розвинено ще з часу заснування міста (1601). За матеріалами досліджень Євгенії Спаської, ткацький цех виник у Кролевці не пізніше 1765 року, до якого входило 34 двори, що нараховували майже 100 душ, але найбільшого розвитку ткацький промисел набув у період популярності Хрестовоздвиженського ярмарку у Кролевці та Іллїнського у Ромнах (ХІХ – початок ХХ століть). Перші записи прізвищ кролевецьких ткачів датується 80-ми роками XVІІІ – це Авдіїха Оболонська зі своїми синами. У ХІХ ст. починають свою діяльність представники родини ткачів та скупників (посередників) Риндіних (або Ринді); Іван Єремійович Риндя (? – 1915) посприяв будівництву у кінці ХІХ – на початку ХХ  століття приміщення ткацьких майстерень для земської навчальної школи (пізніше – фабрика художнього ткацтва у Кролевці).  

Носії живої спадщиниКролевецьке переборне ткацтво